NYHETER


Tilbake til oversikten

22.03.2020

MIDLERTIDIG STENGT GRUNNET COVID-19

Vi holder midlertidig stengt pga. Covid-19 (Corona virus), for å hindre smittespredning.

Folkehelseinstituttet (FHI) har beordret stenging frem til og med 13 april 2020 for å hindre smitte. Vi etterkommer selvfølgelig de krav som blir stilt, men håper vi raskt kan være i gang igjen. Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert.

Før stengingen var det desinfeksjon av hele klinikken, og det ble desinfisert og vasket kritiske punkter mellom hver pasient for å hindre spredning. Håndvask og desinfeksjon av kritiske punkter er noe som gjøres regelmessig ellers for å hindre unødvendig bakterieoverføring.

 Kickoff-2.png


Tilbake til oversikten


Vi har fokus på å gi de aller beste individuelle helsetjenestene i Solør!